Onze visie

Scorpions is zich bewust van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zorg voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie belangrijke doelstellingen en een vast onderdeel van het bedrijfsbeleid.

Naar beste vermogen zullen wij in onze organisatie op een dusdanige wijze handelen zodat de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu ten opzichte van onze werknemers, tijdelijke werknemers, inleners, opdrachtgevers, onderaannemers, bezoekers en derden is gewaarborgd en zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s, discriminatie, intimidatie en geweld. Daarnaast zal er continue naar verbetering gestreefd worden om de veiligheid ten aanzien van VGWM te verhogen.

Binnen het bedrijf wordt iedereen op de hoogte gebracht en gehouden aangaande de regels en afspraken met betrekking tot VGWM. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken stelt Scorpions middelen te beschikking waaronder instructies. 

De directie zal zich door een regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van dit beleid en aan de hand van de opgedane ervaring haar beleid minimaal eens per drie jaar bijstellen. Haar belangrijkste taak is om aandachtspunten vanuit stakeholders serieus te nemen en om te zetten naar daadkrachtig beleid dat bijdraagt aan de veiligheid.

Wij doen dit niet alleen, maar samen met onze stakeholders. Door elkaar scherp te houden zorgen we ervoor dat onze werkplekken veilig blijven en dat al onze stakeholders profijt halen uit onze diensten.


Onze klanten

Wij adviseren onze klanten over VGWM en denken mee om de organisatie beter te beschermen tegen risico's. Daar tegenover verwachten wij van onze klanten, dat ze onze veiligheid serieus nemen en zorgen voor een veilige werkplek.

Onze partners (leveranciers)

Van onze leveranciers verwachten wij hetzelfde commitment aan VGWM. Zij functioneren op verschillende lagen binnen onze organisatie en kunnen vanuit eigen specialisme advies geven om onze organisatie te verbeteren. 

Onze werknemers

Onze werknemers zijn de oren en ogen van de organisatie en moeten het beleid uitvoeren. Zij zijn de belangrijkste schakel in het beleid. Door actief elkaar aan te spreken en tijdig misstanden te melden zorgen we voor een veilige en eerlijke werkomgeving. 

  • RIE