Bezwaarschrift pandverbod / waarschuwing indienen

Scorpions is gemachtigd door de eigenaar van de locatie om pandverboden / waarschuwingen uit te schrijven. U kan, als ontvanger van een pandverbod/waarschuwing, hier tegenin beroep gaan, als u vindt dat de betreffende beveiliger de situatie niet goed heeft ingeschat. Via onderstaand formulier is dit mogelijk.

Na het indienen ontvangt u binnen één week een schriftelijke reactie van ontvangst met eventueel verzoek voor extra informatie. Uw aanvraag wordt bekeken door een leidinggevende van Scorpions. Deze zal ook contact opnemen met de betreffende surveillant om beide kanten van het verhaal te horen. U ontvangt uiterlijk binnen zes weken één van de volgende drie beslissingen:

  • Ontzegging blijft gehandhaafd met dezelfde duur.
  • Ontzegging wordt gehandhaafd, maar wordt verkort in duur.
  • Ontzegging wordt geseponeerd.

Tot er een beslissing is genomen blijft de ontzegging gehandhaafd. Als naderhand blijkt dat u onjuiste informatie heeft verstrekt in uw voordeel kan de beslissing worden teruggedraaid.

Uw gegevens

Bezwaarschrift