Menu

Melden misstand

Via onderstaand formulier kan je een gevaarlijke situatie melden bij Scorpions. Dit formulier is bedoeld voor gevaarlijke situaties die een risico kunnen vormen voor een werknemer, inlener of onderaannemer van Scorpions.

Als je inlogt worden je persoonsgegevens automatisch ingevuld.

Een ongeluk kan altijd voorkomen, ondanks alle veiligheidsmaatregelen. Zorg dat je de juiste stappen neemt:

Gegevens melder

Melding